Inloggenwachtwoord vergeten?
Je bent hier:
  1. Home
  2. Ledenoverzicht
  3. Philadelphia werk en begeleiding
<< terug naar het overzicht

Philadelphia werk en begeleiding

De Schutsluis een is dagbesteding en werkplek voor mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. De werkzaamheden en activiteiten sluiten aan op de talenten, mogelijkheden en wensen van onze deelnemers. Wij stimuleren hen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen werken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken en zichzelf verder te ontwikkelen.

Onze doelstelling is mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten participeren in de wijk. Zij hebben betekenisvol werk en waar mogelijk begeleiden wij hen bij het (re-)integreren in het arbeidsproces. De dagbesteding is onderverdeeld in diverse deelprojecten: houtbewerking, creatief, koken en huishouding, educatie en vorming, computervaardigheden, arbeidsmatige werkzaamheden, tuinieren en onderhoud en activiteiten ter ontspanning. Daarnaast doen we verschillende ondersteunende werkzaamheden bij zorgcentrum De Engelenburg en bij een woonlocatie van Philadelphia aan de Uiverstraat, Jumbo enz.

De indeling van de deelnemers is op basis van hun eigen wensen en behoeften, leerdoelen, groepssamenstelling, mogelijkheden en vaardigheidsniveau.