Inloggenwachtwoord vergeten?
Je bent hier:
  1. Home
  2. Ledenoverzicht
  3. Vivens begeleiding
<< terug naar het overzicht

Vivens begeleiding

Vivens Begeleiding biedt ambulante begeleiding vanuit de WMO. Niet de diagnose maar de hulpvraag staat daarbij centraal. Wij willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Samen werken wij aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen leven. Doordat niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat, begeleiden wij mensen met uiteenlopende hulpvragen.

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de hulpverlener en degene die begeleiding ontvangt. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. De zorgvrager bepaalt de insteek van de begeleiding. Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers en andere professionals.

De begeleiding is vraaggericht en gaat uit van de hulpvraag. Waar nodig helpt de begeleider deze te verduidelijken. We gaan hierbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden, bieden maatwerk en willen mensen